Tuesday, August 22, 2017

笑吧一生中不可避免悲欢离合
一生中难以避免狂风暴雨

一生中人们总得跌跌撞撞
一生中心情总是起起伏伏

雨天 总会有个人愿撑着伞 微笑着 走向你  与你肩并肩一起走
雨天 总会有个人愿将伞抛向空中 伴你淋雨 一起狂笑 一同狂哭

人生 有喜有悲 有甜有苦 有笑有哭
人生 时而放晴 时而多雨 时而阴天

雨后总有彩虹 雨过总会天晴

倘若雨一直下  别担心 有个会愿卖把彩虹色雨伞 微笑着 朝你奔去